• 006_300x1440.jpg
 • 003_300x1440.jpg
 • 004_300x1440.jpg
 • 001_300x1440.jpg
 • 005_300x1440.jpg
 • 002_300x1440.jpg

4. redna seja

KRAJEVNA SKUPNOST ŽUSTERNA                                     telefon: 05/628-87-50

COMUNITÀ LOCALE GIUSTERNA                                               http://zusterna.si

Dolga reber 5                                                                                             e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  davčna št.: 58037519

6101 KOPER-CAPODISTRIA                                         št. podračuna proračuna: 01250-6450808515

  Številka: RS4/2017

                                                                                                                        Žusterna, 28.09.2017

Zapisnik

 

 1. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Žusterna v letu 2017, ki je bila v torek, 27.09.2017 ob 18.00 uri

 

Prisotni člani:, Igor Čurin, Jerman Špela, Franc Gorišek, Alenčica Mehle Bartol, Patricija Krmac, Partik Peroša

Odsotni člani:  David Kavčič, Mojca Dreu, , Fulvio Richter

Sejo je vodil predsednik KS  Igor Čurin in predlagal naslednji

 

dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
 2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje, 1-4 korespondenčne seje v letu 2017 ter zapisnik zbora krajanov
 3. Zbor krajanov KS Žusterna in avtobusna linija Koper-Žusterna-Markovec
 4. Plaz na Istrski cesti
 5. Gozdna pot: postavitev znaka omejitev hitrosti 30km/h, postavitev košev za smeti ter ureditev javne razsvetljave
 6. Letoviška pot: predlog za dostop na Letoviško pot neposredno iz Istrske ceste
 7. Omejitev hitrosti na Krožni cesti
 8. V vednost KS Žusterna: DOM Koper: neprimerno urejen komunalni otok na Vena Pilona 5, Krožna cesta 2,4,6; DOM Koper: postavitev hitrostnih ovir na Kozlovičevi ulici
 9. MOK – predlogi in pobude, že predane na MOK:
 10. Kozlovičeva ulica: urejanje parkirišča
 11. Mejna pot- rezkanje cestišča
 12. Nakup igrač oz. učnih pripomočkov enotama vrtca Semedela ter Delfino Blu ter šolama Antona Ukmarja ter podružnični osnovni šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Semedella
 13. Razno

Ad. 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Razprava: Sklepčnost je bila ugotovljena (6 prisotnih). Dnevni red je bil sprejet.

SKLEP RS4-1/2017

Člani sveta KS so sklepčni in potrjujejo predlagani dnevni red.

Ad. 2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje, 1-4 korespondenčne seje v letu 2017 ter zapisnik zbora krajanov

Razprava: ni bilo razprave.

SKLEP RS4-2/2017

Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje, 1-4 korespondenčne seje v letu 2017 ter zapisnik zbora krajanov.

Ad. 3. Zbor krajanov KS Žusterna in avtobusna linija Koper-Žusterna-Markovec

Razprava: po Zboru krajanov z dne 6.9.2017 smo glede problematike avtobusne linije vsem gospodinjstvom (95) na ulici Dolga reber poslali vprašalnike glede želje po vožnji avtobusa po ulici Dolga reber.

ZA je glasovalo 18 gospodinjstev, PROTI 11, DRUGO 2 (povrnitev Istrske ceste v dvosmerno)

Člani sveta so se odločili, da podajo pozitivno mnenje za vožnjo MANJŠEGA avtobusa po cesti Dolga reber. Soglasje se pošlje pristojnim službam (MOK, družba Arriva). Ob enem prosimo da se uredi tudi občasen obvoz majhnega avtobusa po Izletniški ulici s postajališčem na križišču s Podbrežno ulico.

SKLEP RS4-3/2017

Člani sveta KS podajajo pozitivno mnenje za vožnjo MANJŠEGA avtobusa po cesti Dolga reber. Pristojnim službam MOK ter družbi Arriva podajajo soglasje za ustrezno ureditev nove avtobusne linije Koper-Žusterna-Markovec.

SKLEP RS4-4/2017

Člani sveta KS se strinjajo, da se na Izletniški ulici uredi občasen obvoz majhnega avtobusa s postajališčem na križišču s Podbrežno ulico.

Ad.4. Plaz na Istrski cesti

Razprava: članom sveta je bilo obrazloženo, da se je med zadnjimi večjimi nalivi na Istrski cesti sprožil plaz. Obveščene so bile pristojne službe. Civilna zaščita ter gasilska brigada so se nemudoma odzvale ter pristopile k reševanju nastale situacije. Poveljnik civilne zaščite g. Rakar je pojasnil da je v teku geološka cenitev stanja na terenu.

Ad.5. Gozdna pot: postavitev znaka omejitev hitrosti 30km/h, postavitev košev za smeti ter košev za pasje iztrebke ter ureditev javne razsvetljave

Razprava: zaradi prehitrih posameznikov na ulici Gozdna pot smo predlog za umiritev prometa že pred časom poslali na MOK (postavitev znaka 30km/h). Prav tako smo pred časom na MOK dostavili predlog za postavitev košev za smeti. Do danes problematika še ni rešena zato bomo predloga poslali še enkrat.

S strani krajanke smo dobili predlog za ureditev javne razsvetljave na Gozdni poti. Po ogledu poti smo dejansko ugotovili, da je premalo osvetljena in posledično lahko nevarna za pešce, ki jo uporabljajo.

SKLEP RS4-5/2017

Člani sveta KS se strinjajo, da se na Gozdni poti (od Strme poti naprej proti Gozdni poti v obe smeri) postavita znaka omejitev hitrosti 30km/h, da se na tem predelu postavijo koši za smeti ter koši za iztrebke živali ter uredi javna razsvetljava.

Ad.6. Letoviška pot: predlog za dostop na Letoviško pot neposredno iz Istrske ceste

Razprava: s strani krajana smo dobili predlog za boljši dostop na Letoviško pot in sicer z Istrske ceste neposredno na Letoviško pot s čemer bi se izognili vsakokratni vožnji mimo lokalov Port ter Snack bar.

G.Kraljič je opozoril na nedelujočo ulično svetilko na vznožju Letoviške poti.Obveščena je služba ki skrbi za javno razsvetljavo.

SKLEP RS4-6/2017

Člani sveta KS se strinjajo, da se predlog za dostop na Letoviško pot iz Istrske ceste preda v obravnavo pristojnim službam MOK.

Ad.7. Omejitev hitrosti na Krožni cesti.

Razprava: krajanka Markovca nas je ponovno opozorila na prehitre voznike avtomobilov na Krožni cesti pod Domom upokojencev na Markovcu. Gospa predlaga postavitev hitrostnih ovir. Na te m mestu je predvidena izgradnja krožišča, razpis za izvajalca je že v teku.

Ad.8. DOM Koper: neprimerno urejen komunalni otok na Vena Pilona 5, Krožna cesta 2,4,6; DOM Koper: postavitev hitrostnih ovir na Kozlovičevi ulici

Razprava: s strani DOM Koper smo dobili v vednost dopisa o urejanju problematike komunalnega otoka na ulici Vena Pilona 5 ter postavitev hitrostnih ovir na Kozlovičevi ulici.

Ad.9. MOK – predlogi in pobude, že predane na MOK:

 1. Kozlovičeva ulica: urejanje parkirišča po predlogu hišnih svetov uporabnikov. Trenutno se izvaja cenitev posega in iskanje izvajalca.
 2. Mejna pot- rezkanje cestišča, opravljeno

Ad.10. Nakup igrač oz. učnih pripomočkov  enotama vrtca Semedela ter Delfino Blu ter šolama Antona Ukmarja ter podružnični osnovni šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Semedella

Razprava: kot pretekla leta smo se odločili, da naše otroke in šolarje obdarimo z majhno pozornostjo. Tudi letos bomo  obema vrtcema ter obema šolama kupi, vsaki v vrednosti 200€ igrače oz. potrebščine, ki jih potrebujejo.

SKLEP RS4-7/2017

Člani sveta KS se strinjajo, da se igrače, kupljene v zahvalo za sodelovanje na različnih dogodkih KS Žusterna in podarjene Vrtcu Semedela, predajo le-temu v trajno uporabo.

 

SKLEP RS4-8/2017

Člani sveta KS se strinjajo, da se igrače, kupljene v zahvalo za sodelovanje na različnih dogodkih KS Žusterna in podarjene Vrtcu Delfino Blu, predajo le-temu v trajno uporabo.

 

SKLEP RS4-9/2017

Člani sveta KS se strinjajo, da se potrebščine, kupljene v zahvalo za sodelovanje na različnih dogodkih KS Žusterna in podarjene Osnovni šoli Antona Ukmarja, predajo le-temu v trajno uporabo.

 

SKLEP RS4-10/2017

Člani sveta KS se strinjajo, da se potrebščine, kupljene v zahvalo za sodelovanje na različnih dogodkih KS Žusterna in podarjene podružnični osnovni šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Semedella, predajo le-temu v trajno uporabo.

Ad.11. Razno:

Vrtec Delfino Blu, enota Semedela:

Razprava: s strani vodje vrtca Delfino Blu, enota Markovec, smo dobili prošnjo za postavitev začasnega zabojnika za zbiranje starega papirja.

SKLEP RS4-11/2017

Člani sveta KS se strinjajo, da se Vrtcu Delfino Blu, enota Semedela dovoli postavitev začasnega

zabojnika za zbiranje starega papirja.

Redna seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisnik zapisala: Špela Jerman

 

 

Kontakt

Krajevna skupnost Žusterna
Dolga reber 5
6000 Koper

Uradne ure
Ponedeljek in sreda
od 17:00 do 19:00

Telefon: 05/628 87 50
Email: info@zusterna.si