• 002_300x1440.jpg
 • 003_300x1440.jpg
 • 001_300x1440.jpg
 • 005_300x1440.jpg
 • 004_300x1440.jpg
 • 006_300x1440.jpg

2. redna seja

KRAJEVNA SKUPNOST ŽUSTERNA                                     telefon: 05/628-87-50

COMUNITÀ LOCALE GIUSTERNA                                               http://zusterna.si

Dolga reber 5                                                                                     e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  davčna št.: 58037519

6101 KOPER-CAPODISTRIA                                         št. podračuna proračuna: 01250-6450808515

  Številka: RS2/2017

                                                                                                                        Žusterna, 20.04.2017

 

Zapisnik

 

 1. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Žusterna v letu 2017, ki je bila v četrtek, 19.04.2017 ob 17.00 uri

 

Prisotni člani:, Igor Čurin, Jerman Špela, Fulvio Richter, Franc Gorišek, Mojca Dreu, Alenčica Mehle Bartol

Odsotni člani:  David Kavčič, Patricija Krmac, Partik Peroša

Sejo je vodil predsednik KS  Igor Čurin in predlagal naslednji

 

dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
 2. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje v letu 2017
 3. Prometna problematika na Istrski cesti po zapori obalne ceste
 4. Avtobusna povezava Koper-Žusterna-Izola-Portorož-Piran – predlog Arrivi
 5. Možnost razširitve parkirišča na Izletniški ulici pri ekološkem otoku
 6. Praznik KS Žusterna - 4julij – predlogi za izvedbo praznika (povabljen predsednik turističnega društva Žusterna g. Braco Guralj)
 7. MOK - pobude, že predane na MOK
 8. Razno

Ad. 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Razprava: Sklepčnost je bila ugotovljena (6 prisotnih). Dnevni red je bil sprejet.

SKLEP RS2-1/2017

Člani sveta KS so sklepčni in potrjujejo predlagani dnevni red.

Ad. 2. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje v letu 2017

Razprava: ni bilo razprave.

SKLEP RS2-2/2017

Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje v letu 2017.

Ad. 3. Prometna problematika na Istrski cesti po zapori obalne ceste

Razprava:

S popolno zaporo obalne ceste med Koprom in Izolo se je zelo povečala obremenitev na rekreativnem pasu, predvsem na ozkem predelu med Moletom in kopališčem v Žusterni. Rekreativcev je vse več, tako sprehajalcev kakor kolesarjev. Velik problem predstavljajo tudi nevestni sprehajalci, rekreativci z rolerji ter celo starši z vozički, ki kljub označeni sprehajalni poti, uporabljajo cestišče in ne sprehajalne poti. V času med 10.04 in 18.04.2017 smo naročili analizo podatkov za štetje prometa na cesti Dolga reber ter Krožna cesta. Obdobje štetja je povzelo promet med delovniki, koncem tedna ter velikonočnimi prazniki, torej med zvečanim obsegom prometa zaradi prostih delovnih dni. Analiza je pokazala, da razen med prazničnimi dnevi ni bilo velikega števila prometa. Na številne naslove, tako na Istrski cesti kakor na Dolgi rebri, smo dostavili dopis o podaji mnenja krajanov o možnosti vpeljave enosmerne ceste na Istrski cesti v smeri proti Kopru. Dobili smo številne dopise z mnenji krajanov, večinoma mnenja da Istrska cesta ostane dvosmerna in, da se dodatno ne obremeni ceste Dolga reber.

Člani sveta KS Žusterna se strinjamo, da bi bilo pravilno izvesti podrobno analizo ali je mogoče (in na katerih predelih) vozna pasova na Istrski cesti zožati (na morebitnem ozkem predelu možnost postavitve znaka prednosti v določeno smer) ter tako pridobiti na cestišču prostor za kolesarsko pot. Možnost bi bila tudi postavitev hitrostnih ovir oz. nasploh omejitev hitrosti na 40 oz. 30km/h. Predlog je tudi, da postane cesta enosmerna ob koncih tedna, saj gre pričakovati povečan ves promet prav v teh dneh. Opažamo tudi, da so dosedanji znaki o zapori ceste povsem nevidni, premajhni (že na začetku Istrske poti pri Krožnem na Piranski cesti ter prav tako na sami Istrski cesti). Predlagamo postavitve večjih, bolje vidnih znakov za označitev konca poti z možnostjo dopisa 'dovoljeno za lokalni promet˙.

Člani sveta KS naprošamo pristojne službe MOK tudi, da se na križišču Istrska cesta-Krožna cesta obstoječi tabli, kjer piše, da je konec poti in, da je cesta namenjena le stanovalcem in lastnikom, dopolni napis v italijanskem jeziku (sedaj so navedeni le stanovalci in ne lastniki).

O problematiki smo govorili tudi z rajonskim policistom ter redarsko službo MOK. Ker gre pričakovati, da se bo v prihajajočih poletnih mesecih število rekreativcev povečalo, bi bilo dobro povečati nadzor nad tem predelom.

SKLEP RS2-3/2017

Člani sveta KS predlagajo, da se vsa zbrana dokumentacija (analiza štetja prometa na ulici Dolga reber in Krožna cesta ter vsi dopisi prejeti s strani lokalnih prebivalcev) o problematiki preda pristojnim službam MOK v nadaljnjo obravnavo.

SKLEP RS2-4/2017

Člani sveta KS predlagajo pristojnim službam MOK, da se na križišču Istrska cesta-Krožna cesta obstoječi tabli z napisom da gre za konec poti in, da je cesta namenjena le stanovalcem in lastnikom, popolnoma dopolni napis v italijanskem jeziku.  

SKLEP RS2-5/2017

Člani sveta KS predlagajo, da se ob koncih tedna ter ob prihajajočih poletnih mesecih poveča nadzor pristojnih služb med križiščem Krožna cesta-Istrska cesta ter med kopališčem v Žusterni.

 

Ad.4. Avtobusna povezava Koper-Žusterna-Izola-Portorož-Piran – predlog Arrivi

Razprava:ob popolni zapori obalne ceste med Koprom in Izolo je bila v tem predelu ukinjena redna linija Koper-Piran. Vsi krajani KS Žusterna morajo tako za pot proti Izoli najprej z avtobusom do Kopra in nato z drugim proti Izoli. Problem nastaja predvsem v zgodnjih jutranjih urah, ko se ljudje odpravljajo v službo, ob koncih delovnika ter ob poznih večernih urah. Dobili smo veliko prošenj s strani krajank in krajanov o ponovni vzpostavitvi direktne linije vseh treh občin, Kopra, Izolo in Piran. Naš predlog je vzpostavitev nove linije, ki bi vozila iz Kopra, čez Markovec, mimo Splošne bolnice Izola in nadaljevala pot mimo Izole proti Portorožu in zaključila pot v Piranu. V kolikor bi obalni vozni pas na Istrski cesti ostal dvosmeren je možna tudi direktna avtobusna linija iz Kopra, mimo Žusterne, čez Markovec in naprej proti Piranu. Na ta način bi imeli končno tudi direktno linijo iz vseh treh občin s Splošno bolnico Izola.

SKLEP RS2-6/2017

Člani sveta KS predlagajo, da se pristojnim službam MOK ter službi Arriva poda poziv za vzpostavitev nujno potrebne nove direktne avtobusne linije Koper-Piran (z vmesnimi postajami ali v Žusterni oz. Markovem hribu).

 

Ad.5. Možnost razširitve parkirišča na Izletniški ulici pri ekološkem otoku

Razprava: s strani krajanov smo dobili prošnjo o možnosti povečanja števila parkirnih prostorov na Izletniški poti, pod domom upokojencev, pri ekološkem otoku. Pri slednjem ter pri že obstoječih parkirnih prostorih je del občinske zemlje, na kateri bi lahko naredili še nekaj parkirnih prostorov.

SKLEP RS2-7/2017

Člani sveta KS predlagajo, da pristojne službe MOK preverijo ali se lahko na občinski zemlji na Izletniški poti, pod domom upokojencev, pri ekološkem otoku uredi še kakšen dodatni parkirni prostor.

Ad.6. Praznik KS Žusterna - 4julij

Razprava: Letos je v načrtu organizirati Praznik KS Žusterna. V naslednjih tednih se bo ugotovilo v kakšnem obsegu (finančni vložek ter možnost sodelovanja lokalnih gostincev). S strani Društva upokojencev smo dobili predlog za priznanje KS Žusterna in sicer za go. Dorotejo Kavčič in sicer za prostovoljno delo na področju zagotavljanja kakovostnega življenja starostnikov doma. Predsednik sveta KS Žusterna pa za priznanje KS predlaga go. Ingrid Kristančič Šomen, strokovno vodjo združenja New Prevent, ki opravlja mladinsko ulično delo prav v naši krajevni skupnosti.

Ad.7. MOK - pobude, že predane na MOK

Razprava: članom sveta KS so bilo predstavljene pobude dane MOK. Med drugim ugotovitev, da na Gozdni poti še do danes niso postavili košev za smeti ter košev za živalske iztrebke.

SKLEP RS2-8/2017

Člani sveta KS predlagajo pristojnim službam MOK, da na Gozdni poti v Žusterni postavijo koše za smeti ter koše za živalske iztrebke.

Redna seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisnik zapisala: Špela Jerman

 

 

Kontakt

Krajevna skupnost Žusterna
Dolga reber 5
6000 Koper

Uradne ure
Ponedeljek in sreda
od 17:00 do 19:00

Telefon: 05/628 87 50
Email: info@zusterna.si