• 004_300x1440.jpg
 • 002_300x1440.jpg
 • 006_300x1440.jpg
 • 003_300x1440.jpg
 • 001_300x1440.jpg
 • 005_300x1440.jpg

1. redna seja

KRAJEVNA SKUPNOST ŽUSTERNA                                     telefon: 05/628-87-50

COMUNITÀ LOCALE GIUSTERNA                                               http://zusterna.si

Dolga reber 5                                                                                     e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  davčna št.: 58037519

6101 KOPER-CAPODISTRIA                                         št. podračuna proračuna: 01250-6450808515

  Številka: RS1/2016

                                                                                                                        Žusterna, 03.02.2016

 

Zapisnik

 

 1. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Žusterna v letu 2017, ki je bila v četrtek, 02.02.2017 ob 18.00 uri

 

Prisotni člani: Patricija Krmac, Partik Peroša, Jerman Špela, Fulvio Richter, Franc Gorišek, Mojca Dreu

Odsotni člani:  David Kavčič, Alenčica Mehle Bartol, Igor Čurin

Sejo je vodil podpredsednik KS  Franc Gorišek in predlagal naslednji

 

dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje v letu 2016
 2. Letna poročila v letu 2016
 3. Sprejem inventurnega zapisnika 2016
 4. Realizacija v letu 2016
 5. Poslovno poročilo 2016
 6. Razno

Ad. 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Razprava: Sklepčnost je bila ugotovljena (6 prisotnih). Dnevni red je bil sprejet.

SKLEP RS1-1/2017

Člani sveta KS so sklepčni in potrjujejo predlagani dnevni red.

Ad. 2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje v letu 2016

Razprava: ni bilo razprave.

SKLEP RS1-2/2017

Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje v letu 2016.

Ad. 3. Letna poročila v letu 2016

 1. Sprejem inventurnega zapisnika
 2. Realizacija v letu 2016
 3. Poslovno poročilo 2016

Razprava: članom Sveta je bil predstavljen zapisnik Inventurne komisije, ki je pregledala osnovna sredstva, drobni inventar in vso finančno dokumentacijo z realizacijo vred za leto 2016. Predstavljeno je bilo tudi poslovno poročilo o delu KS Žusterna v letu 2016.

SKLEP RS1-3/2017

Člani sveta KS potrjujejo sprejem inventurnega zapisnika 2016.

SKLEP RS1-4/2017

Člani sveta KS potrjujejo realizacijo v letu 2016.

SKLEP RS1-5/2017

Člani sveta KS potrjujejo poslovno poročilo 2016.

 

Redna seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisnik zapisala: Špela Jerman

 

 

Kontakt

Krajevna skupnost Žusterna
Dolga reber 5
6000 Koper

Uradne ure
Ponedeljek in sreda
od 17:00 do 19:00

Telefon: 05/628 87 50
Email: info@zusterna.si