• 002_300x1440.jpg
 • 003_300x1440.jpg
 • 005_300x1440.jpg
 • 004_300x1440.jpg
 • 001_300x1440.jpg
 • 006_300x1440.jpg

3. redna seja

KRAJEVNA SKUPNOST ŽUSTERNA                                     telefon: 05/628-87-50

COMUNITÀ LOCALE GIUSTERNA                                               http://zusterna.si

Dolga reber 5                                                                                             e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  davčna št.: 58037519

6101 KOPER-CAPODISTRIA                                         št. podračuna proračuna: 01250-6450808515

  Številka: RS3/2017

                                                                                                                        Žusterna, 14.06.2017

 

Zapisnik

 

 1. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Žusterna v letu 2017, ki je bila v torek, 13.06.2017 ob 18.30 uri

 

Prisotni člani:, Igor Čurin, Jerman Špela, Fulvio Richter, Franc Gorišek, , Alenčica Mehle Bartol, Patricija Krmac, Partik Peroša

Odsotni člani:  David Kavčič, Mojca Dreu

Sejo je vodil predsednik KS  Igor Čurin in predlagal naslednji

 

dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
 2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje v letu 2017
 3. Predstavitev Krajevnih skupnosti in Turističnih društev MOK
 4. Praznik KS Žusterna - 4julij
 5. Mnenje za obratovalni čas gostinskemu obratu »Seamans bar«, Marina Antonič s.p., Krožna cesta 3, 6000 Koper
 6. Prošnja za ureditev ulice Mejna pot (prebivalci ulice Mejna pot)
 7. MOK – predlogi in pobude, že predane na MOK
 8. Razno

Ad. 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Razprava: Sklepčnost je bila ugotovljena (7 prisotnih). Dnevni red je bil sprejet.

SKLEP RS3-1/2017

Člani sveta KS so sklepčni in potrjujejo predlagani dnevni red.

Ad. 2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje v letu 2017

Razprava: ni bilo razprave.

SKLEP RS3-2/2017

Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje v letu 2017.

Ad. 3. Predstavitev Krajevnih skupnosti in Turističnih društev MOK

Razprava: tudi letos sta KS Žusterna in Turistično društvo Žusterna sodelovala na prireditvi Predstavitev Krajevnih skupnosti in Turističnih društev MOK. Obiskovalcem se je ponudilo zdaj že tradicionalni brodet, ki ga je delil predsednik TD Braco Guralj. Med drugim so našo Krajevno skupnost predstavljali oljkar Sabadin Boris in vinar Prodan Darjo. Manjkala pa ni tudi ga. Emilija Pavlič.

Ad.4. Praznik KS Žusterna - 4julij  

Razprava: Predlog za izvedbo letošnje svečanosti ob krajevnem prazniku KS Žusterna je organizacija dogodka v sodelovanju z Zvezo združenja borcev za vrednote NOB. Manjša svečanost bo potekala v prostorih KS Žusterna. Sprejeli smo tudi odločitev, da dobi letos posebno priznanje KS Žusterna ga. Doroteja Kavčič (za prostovoljno delo na področju zagotavljanja kakovostnega življenja starostnikov doma) in posebno čestitko KS Žusterna ga. Ingrid Kristančič Šomen (strokovni vodja združenja New Prevent, ki opravlja mladinsko ulično delo v naši krajevni skupnosti)

SKLEP RS3-4/2017

Člani sveta KS potrjujejo program krajevnega praznika in pooblaščajo predsednika, da krije stroške, ki bodo s prireditvijo nastali. Podeli se posebno priznanje go. Doroteji Kavčič (prostovoljno delo na področju zagotavljanja kakovostnega življenja starostnikov doma) in posebno čestitko KS Žusterna go. Ingrid Kristančič Šomen (strokovni vodja združenja New Prevent, ki opravlja mladinsko ulično delo v naši krajevni skupnosti).

 

Ad.5. Mnenje za obratovalni čas gostinskemu obratu »Seamans bar«, Marina Antonič s.p., Krožna cesta 3, 6000 Koper

Razprava: prisotni člani sveta KS se niso v celoti strinjali s podaljšanjem urnika gostinskemu obratu »Seamans bar«, Marina Antonič s.p., Krožna cesta 3, 6000 Koper in sicer za podaljšanje urnika v petkih in sobotah iz 24.00 na 02.00. Prisotni člani so se strinjali, da se ob petkih in sobotah podaljša urnik do 01.00 ure.

SKLEP RS3-3/2017

Člani sveta KS podajajo delno pozitivno mnenje za obratovalni čas gostinskega lokala »Seamans bar«, Marina Antonič s.p., Krožna cesta 3, 6000 Koper in sicer podajajo pozitivno mnenje za obratovalni čas od ponedeljka do četrtka med 07.00 in 24.00 uro, v petek in soboto med 07.00 in 01.00 uro ter v nedeljo med 07.00 in 24.00 uro. Ne strinjajo pa se za podaljšanje urnika v petek in soboto do 02.00 ure.

Ad.6. Prošnja za ureditev ulice Mejna pot

Razprava: Predsednik KS je bil s predstavniki MOK in Marjetice na ogledu problematičnega dela ceste. Dogovorili so se, da bodo pripravili predlog za sanacijo tega odseka. Potrebno je ugotoviti lastništvo zemljišča po katerem poteka pot.

Ad.7. MOK – predlogi in pobude, že predane na MOK

Razprava: članom sveta KS so bile predstavljene pobude dane MOK.

 1. MOK je bil podan predlog za ureditev odcepa poti nad Avtomehanično delavnico Olenik (Dolga Reber
 2. Enosmerni del Kozlovičeve ulice: na MOK poteka postopek za odkup dela parcele, kjer se bi zgradil pločnik vse do Krožne ceste
 3. Ureditev parkirišča na Kozlovičevi ulici – odstranitev dreves na obstoječem parkirišču: trenutno potekajo pogovori s stanovalci za izdajo soglasij s katerimi bi se obstoječa drevesa odstranilo (korenine le teh načenjajo teren). Parkirišče bi se nato na novo uredilo.
 4. V zgornjem delu hudournika je potekala sanacija stopnišča

Redna seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisnik zapisala: Špela Jerman

Kontakt

Krajevna skupnost Žusterna
Dolga reber 5
6000 Koper

Uradne ure
Ponedeljek in sreda
od 17:00 do 19:00

Telefon: 05/628 87 50
Email: info@zusterna.si