• 002_300x1440.jpg
 • 004_300x1440.jpg
 • 003_300x1440.jpg
 • 006_300x1440.jpg
 • 005_300x1440.jpg
 • 001_300x1440.jpg

Zbor krajanov

KRAJEVNA SKUPNOST ŽUSTERNA                                     telefon: 05/628-87-50

COMUNITÀ LOCALE GIUSTERNA                                               http://zusterna.si

Dolga reber 5                                                                                            e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  davčna št.: 58037519

6101 KOPER-CAPODISTRIA                                         št. podračuna proračuna: 01250-6450808515

                                                                                                                        Žusterna, 08.09.2017

 

Zapisnik

 

ZBORA KRAJANOV, ki je potekal v sredo, 06.09.2017 ob 17.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Žusterna

 

Seznam udeležencev:

Člani Sveta KS Žusterna, krajani KS Žusterna, župan Boris Popovič,  predstavniki Mestne občine Koper (MOK) Nataša Likar, Vili Plahuta, Peter Bolčič

DNEVNI RED:

 1. Nastala problematika v zvezi z spremenjenim cestnim režimom na odseku Istrske ceste med križiščem v Žusterni in Krožno cesto pri dotiku z morjem
 2. Problematika avtobusne povezave, ki je nastala vsled novega prometnega režima na tem odseku
 3. Predlogi in pripombe krajanov v zvezi novonastale situacije na zaprtem odseku ceste proti Izoli

Predsednik Sveta KS Žusterna, g. Igor Čurin  (v nadaljevanju Predsednik) pozdravi krajane, župana in  predstavnike MOK ter povzame točke dnevnega reda.

Župan Boris Popovič nagovori krajane in poda mnenje občine glede spremenjenega cestnega režima ter  posledično slabše avtobusne povezave na relaciji Koper-Žusterna-Markovec.

Po mnenju MOK je enosmerni promet bolj primeren za ta predel ceste. S tem, ko se je obalna cesta med Koprom in Izola za vozni promet zaprla se je na tem predelu povečalo število kolesarjev, pešcev ter drugih uporabnikov rekreativne površine. Zaradi pričakovanega večjega števila rekreativcev in pešcev je bilo zaradi večje varnosti smotrno razširiti kolesarsko pot ter urediti pešpot tako na zaprtem delu cestišča kakor tudi na predelu med  odsekom Istrske ceste med križiščem v Žusterni in Krožno cesto pri dotiku z morjem.  Zaradi varnosti voznikov, kolesarjev, pešcev ter drugih uporabnikov tega predela ceste je po mnenju MOK enosmerni promet bolj smotrn.  

Glede problematike avtobusne povezave, ki je nastala vsled novega prometnega režima na tem odseku župan navaja, da se bo avtobusno povezavo uredilo glede na večinsko željo krajanov. Župan omeni tudi, da je v načrtu vzpostavitev avtobusne linije, ki bo potekala tudi po Izletniški poti in bo s tem omogočila lažji dostop do avtobusa predvsem starejšim ljudem.

Predlogi in pripombe krajanov:

Dobrin Slavko: predlog plezalke za beton

Aljoša Cink: G. Cink opomne, da se je pravilno pred vsakršnim posegom posvetovati s krajani in ne postopat mimo njih. Omeni tudi preplastitev ceste Dolga reber. Župan odgovarja, da je preplastitev v načrtu. Kot zadnje omeni tudi vožnjo in parkiranje motorjev z večjimi kubiki na predelu pri plaži v Žusterni, ki se je uredila za parkiranje koles in motorjev lažjih kubikov.

Miloš Ivančič: g. navaja, da tudi trenutna ureditev ni varna saj se kolesarji velikokrat (za)peljejo tudi na vozišče in se ne držijo povsem svojega voznega pasa.

Metelko: opozarja, da Izletniška pot ni primerna za kolesarsko stezo saj veliko kolesarjev že sedaj vozi navzdol prehitro, navzgor pa se ne drži povsem svojega voznega pasa. Opozarja po nujni ureditvi avtobusne linije na tem predelu.

Ga. Mojca Dreu: opozarja, da so table pred zaporo ceste na križišču med krožno in Istrsko cesto premajhne in velikokrat  spregledane. Predlog, da bi se na tem predelu postavilo rampo, da prehod ne bi bil mogoč. Stanovalci pa bi dobili ključ od rampe tako, da bi lahko nemoteno prišli do svojih domov. Omenja možnost vzpostavitve semaforja v intervalih, ki bi omogočal dvosmerni promet na trenutno enosmernem predelu cestišča.

Ga. Avrelia Franza Bregagnolo: navaja problem parkiranja na cesti pod Mejno potjo (IGOR)

 1. Župan omeni, da se bo na Krožni cesti pred zadnjim ovinkom do Istrske ceste uredilo nekaj parkirnih prostorov.
 1. Veno Kraševec: navaja problematiko spolzkega cestišča na Krožni cesti ter potrebo po sanaciji meteornih vod.

Ga. Blanka Mahne: v imenu prebivalcev Mejne poti navaja, da je bila odločitev o ureditvi cestišča v enosmerno cesto prerana in, da ni bilo pretehtanih vseh možnosti za alternativno rešitev. Omenja, da je bila podpisana peticija za ohranitev dvosmernega prometa ter, da se je sedaj kvaliteta življenja stanovalcev tega predela poslabšala.

 1. Ugrin: opozarja na nepokrito avtobusno postajo na Istrski cesti ter na bolj ažurno obveščanje krajanov
 1. Rene: omenja problematiko parkiranja avtomobilov lasti Pizze 33

Na zboru krajanov se ni izoblikoval noben zaključek zato ni bil sprejet noben sklep.

Zbor krajanov je bil zaključen ob 19.00 uri.

Zapisnik zapisala: Špela Jerman

Zapisnik pregledal: Igor Čurin, predsednik KS Žusterna

Kontakt

Krajevna skupnost Žusterna
Dolga reber 5
6000 Koper

Uradne ure
Ponedeljek in sreda
od 17:00 do 19:00

Telefon: 05/628 87 50
Email: info@zusterna.si