• 004_300x1440.jpg
  • 002_300x1440.jpg
  • 006_300x1440.jpg
  • 005_300x1440.jpg
  • 003_300x1440.jpg
  • 001_300x1440.jpg

3. korespondenčna seja

Žusterna – Giusterna, 31.08.2017

 

ZAPISNIK  3. KORESPONDENČNE SEJE V LETU 2017

Dne 31.08.2017 je bila po elektronski pošti izvedena 3. korespondenčna seja Sveta KS Žusterna v letu 2017.

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:

 

Ad1. Sklic zbora krajanov

Zaradi nastale problematike v zvezi z spremenjenim cestnim režimom na odseku Istrske ceste med križiščem v Žusterni in Krožno cesto pri dotiku z morjem je potrebno sklicat zbor krajanov. Le tega se bodo udeležili tudi predstavniki MOK, Marjetice Koper, avtobusnih prevozov Arriva in ostali povabljeni. Zbor krajanov bo v sredo, 06.09.2017 ob 17.00 uri v sejni sobi KS Žusterna.

 

Člani Sveta so bili pozvani po elektronski pošti in glasovali enoglasno ZA:

1.

Patrik Peroša

ZA

2.

Igor Čurin

ZA

3.

Špela Jerman

ZA

4.

Alenčica Mehle Bartol

ZA

5.

David Kavčič

ZA

6.

Franc Gorišek

ZA

7.

Fulvio Richter

ZA

8.

Mojca Dreu

ZA

9.

Patricija Krmac

ZA

Poleg predsednika je v korespondenčni seji sodelovalo še  8 članov, skupaj veljavnih glasov je bilo 9. Predlagani sklep je bil sprejet.

SKLEP KS3-1/2017

Člani sveta KS potrjujejo sklic zbora krajanov v zvezi z nastalo problematiko spremenjenega cestnega režima na odseku Istrske ceste med križiščem v Žusterni in Krožno cesto pri dotiku z morjem. Zbor krajanov bo v sredo, 06.09.2017 v prostorih KS Žusterna.

Zapisnik zapisala: Špela Jerman

                                                                                 

                                                                                                          Igor Čurin

                                                                               predsednik sveta KS  il presidente della C.L.

Kontakt

Krajevna skupnost Žusterna
Dolga reber 5
6000 Koper

Uradne ure
Ponedeljek in sreda
od 17:00 do 19:00

Telefon: 05/628 87 50
Email: info@zusterna.si