• 006_300x1440.jpg
  • 002_300x1440.jpg
  • 001_300x1440.jpg
  • 005_300x1440.jpg
  • 004_300x1440.jpg
  • 003_300x1440.jpg

2. Korespondenčna seja

Žusterna – Giusterna, 17.07.2017

ZAPISNIK 2. KORESPONDENČNE SEJE V LETU 2017

Dne 17.07.2017 je bila po elektronski pošti izvedena 2. korespondenčna seja Sveta KS Žusterna v letu 2017.

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:

Ad1. Mnenje za obratovalni čas gostinskega obrata »Snack bar«, GVM d.o.o., Ulica XXX. Divizije 6, 6320 Portorož
S strani MOK smo dobili dopis (v prilogi) za podajo mnenja o obratovanju gostinskega lokala »Snack bar«, GVM d.o.o., Ulica XXX. Divizije 6, 6320 Portorož. Vlagatelj vlaga prošnjo za predlagani urnik: od ponedeljka do četrtka med 07.00 in 01.00 uro, v petek in soboto med 07.00 in 02.00 uro ter v nedeljo med 08.00 in 01.00 uro.
Ad2. Mnenje za obratovalni čas gostinskega obrata »Port bar«, GVM d.o.o., Ulica XXX. Divizije 6, 6320 Portorož
S strani MOK smo dobili dopis (v prilogi) za podajo mnenja o obratovanju gostinskega lokala »Port bar«, GVM d.o.o., Ulica XXX. Divizije 6, 6320 Portorož. Vlagatelj vlaga prošnjo za predlagani urnik: vse dni v tednu med 07.00 in 24.00 uro.
Ad3. Mnenje za obratovalni čas gostinskega obrata »Kava bar Insieme«, Milovan Šare s.p., Krožna cesta 3a, 6000 Koper
S strani MOK smo dobili dopis (v prilogi) za podajo mnenja o obratovanju gostinskega lokala »Kava bar Insieme«, Milovan Šare s.p., Krožna cesta 3a, 6000 Koper. Vlagatelj vlaga prošnjo za predlagani urnik: vse dni v tednu med 11.30 in 01.00 uro.

Člani Sveta so bili pozvani po elektronski pošti in glasovali enoglasno ZA:
Snac bar Bar Port Insieme bar
1. Patrik Peroša ZA ZA ZA
2. Igor Čurin ZA ZA ZA
3. Špela Jerman ZA ZA ZA
4. Alenčica Mehle Bartol ZA ZA ZA
5. David Kavčič ZA ZA ZA
6. Franc Gorišek ZA ZA ZA
7. Fulvio Richter ZA ZA ZA
8. Mojca Dreu ZA ZA ZA
9. Patricija Krmac ZA ZA ZA

Seja je začela 11.07.2017 in se zaključila 17.07.2017. Poleg predsednika je v korespondenčni seji sodelovalo še 8 članov, skupaj veljavnih glasov je bilo 9. Predlagani sklepi so bili sprejeti.

SKLEP KS2-1/2017
Člani sveta KS podajajo pozitivno mnenje za obratovalni čas gostinskega lokala »Snack bar«, GVM d.o.o., Ulica XXX. Divizije 6, 6320 Portorož« in sicer za obratovalni čas od ponedeljka do četrtka med 07.00 in 01.00 uro, v petek in soboto med 07.00 in 02.00 uro ter v nedeljo med 08.00 in 01.00 uro.

SKLEP KS2-2/2017
Člani sveta KS podajajo pozitivno mnenje za obratovalni čas gostinskega lokala »Port bar«, GVM d.o.o., Ulica XXX. Divizije 6, 6320 Portorož« in sicer za obratovalni čas vse dni v tednu med 07.00 in 24.00 uro.
SKLEP KS2-3/2017
Člani sveta KS podajajo pozitivno mnenje za obratovalni čas gostinskega lokala »Kava bar Insieme«, Milovan Šare s.p., Krožna cesta 3a, 6000 Koper in sicer za obratovalni čas vse dni v tednu med 11.30 in 01.00 uro

Zapisnik zapisala: Špela Jerman

Igor Čurin

predsednik sveta KS il presidente della C.L.

Kontakt

Krajevna skupnost Žusterna
Dolga reber 5
6000 Koper

Uradne ure
Ponedeljek in sreda
od 17:00 do 19:00

Telefon: 05/628 87 50
Email: info@zusterna.si