• 002_300x1440.jpg
  • 004_300x1440.jpg
  • 006_300x1440.jpg
  • 005_300x1440.jpg
  • 001_300x1440.jpg
  • 003_300x1440.jpg

1. Korespondenčna seja

Žusterna – Giusterna, 28.06.2017

 

ZAPISNIK  1. KORESPONDENČNE SEJE V LETU 2017

Dne 19.06.2017 je bila po elektronski pošti izvedena 1. korespondenčna seja Sveta KS Žusterna v letu 2017.

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:

Ad1.  Mnenje za obratovalni čas gostinskega obrata »Restavracija –pizzerija San Marko, Krožna cesta 3a, 6000 Koper.

Za vse gostinske obrate v KS Žusterna je dogovorjeno, da je zadnji dovoljeni obratovalni čas s strani Sveta KS 01.00 zjutraj. S strani policije nismo prijeli informacije o morebitnem zadržku. Zaradi teh razlogov je svet KS Žusterna sprejel spodnji sklep.

Člani Sveta so bili pozvani po elektronski pošti in glasovali enoglasno ZA:

1.

Patrik Peroša

ZA

2.

Igor Čurin

ZA

3.

Špela Jerman

ZA

4.

Alenčica Mehle Bartol

ZA

5.

David Kavčič

ZA

6.

Franc Gorišek

ZA

7.

Fulvio Richter

˙

9.

Mojca Dreu

˙

10.

Patricija Krmac

ZA

˙ ni bilo odgovora

Seja je začela 19.06.2017 in se zaključila 27.06.2017. Poleg predsednika je v korespondenčni seji sodelovalo še  6 članov, skupaj veljavnih glasov je bilo 7. Predlagani sklep je bil sprejet.

SKLEP KS1-1/2017

Člani sveta KS podajajo delno pozitivno mnenje za obratovalni čas gostinskega lokala »Restavracija –pizzerija San Marko, Krožna cesta 3a, 6000 Koper.« in sicer podajajo pozitivno mnenje za obratovalni čas od ponedeljka do četrtka med 07.00 in 24.00 uro, v petek in soboto med 07.00 in 01.00 uro ter v nedeljo med 07.00 in 24.00 uro. Ne strinjajo pa se za podaljšanje urnika v petek in soboto do 02.00 ure.

 

 

Zapisnik zapisala: Špela Jerman

                                                                                 

                                                                                                          Igor Čurin

                                                                               predsednik sveta KS  il presidente della C.L.

Kontakt

Krajevna skupnost Žusterna
Dolga reber 5
6000 Koper

Uradne ure
Ponedeljek in sreda
od 17:00 do 19:00

Telefon: 05/628 87 50
Email: info@zusterna.si