• 003_300x1440.jpg
  • 001_300x1440.jpg
  • 002_300x1440.jpg
  • 005_300x1440.jpg
  • 006_300x1440.jpg
  • 004_300x1440.jpg

4. korespondenčna seja

Žusterna – Giusterna, 14.09.2017

 

ZAPISNIK  4. KORESPONDENČNE SEJE V LETU 2017

Dne 09.09.2017 je bila po elektronski pošti izvedena 4. korespondenčna seja Sveta KS Žusterna v letu 2017.

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:

 

Ad1. Podaja dovoljenja zavodu NewPrevent, da ima sedež na naslovu Krajevne skupnosti Žusterna:

Zavod Stop-Mob (do sedaj je bila dislocirana enota društva Svit) je zadnja tri leta najemnik manjšega prostora-pisarne v prostorih KS Žusterna. Njihov projekt Žoga skače se je v naši krajevni skupnosti izkazal za zelo dobrodošlega tako med mladimi kot njihovimi starši. Veliko zanimanja za sodelovaje je tudi s strani številnih upokojencev. Do sedaj smo uspešno sodelovali saj smo društvu uredili prostore na Markovcu, kjer dnevno potekajo delavnice za mlade.

Zavod se je nedavno zaradi bolj učinkovitega delovanja odcepil od društva Svit in na novo ustanovil zavod NewPrevent. Na ta način se bo lahko njihova dejavnost še bolj razširila na področju preventive, aktivnega preživljanja prostega časa in sodelovanja z različnimi generacijami v naši krajevni skupnosti.

Zaradi lažjega delovanja so KS Žusterna zaprosili za vnaprejšnje sodelovanje in možnost registracije njihovega zavoda na sedežu KS Žusterna, Dolga reber 5, od koder potekajo vse organizacijske dejavnosti zavoda.

Člani Sveta so bili pozvani po elektronski pošti in glasovali enoglasno ZA:

1.

Patrik Peroša

ZA

2.

Igor Čurin

ZA

3.

Špela Jerman

ZA

4.

Alenčica Mehle Bartol

ZA

5.

David Kavčič

ZA

6.

Franc Gorišek

ZA

7.

Fulvio Richter

ZA

8.

Mojca Dreu

ZA

9.

Patricija Krmac

ZA

Poleg predsednika je v korespondenčni seji sodelovalo še  8 članov, skupaj veljavnih glasov je bilo 9. Predlagani sklep je bil sprejet.

SKLEP KS4-1/2017

Člani sveta KS se strinjajo, da Krajevna skupnost Žusterna dovoljuje zavodu Stop-Mob, z novim imenom NewPrevent, da ima  sedež na naslovu Krajevne skupnosti Žusterna, Dolga reber 5.

Zapisnik zapisala: Špela Jerman

                                                                                 

                                                                                                          Igor Čurin

                                                                               predsednik sveta KS  il presidente della C.L.

Kontakt

Krajevna skupnost Žusterna
Dolga reber 5
6000 Koper

Uradne ure
Ponedeljek in sreda
od 17:00 do 19:00

Telefon: 05/628 87 50
Email: info@zusterna.si